De Kijk Op …

De Kijk Op…

De Kijk Op… is het verenigingsblad van Badminton Club Lieshout.

De Kijk op… verschijnt ongeveer 6 keer per jaar

Redactie

Corine Holweg
eindredactie
Niels Dirven eindredactie
Jos Kluitmans lid
Martijn Junggeburth lid

                 Kopijadres

De Kijk op …

Dorpsstraat 79

5737 GB Lieshout

dekijkop@badmintonclublieshout.nl

Facebook Comments