Coronarichtlijnen Buiten

Momenteel is de sporthal gesloten i.v.m. de geldende coronamaatregelen

Inmiddels hebben we onderstaand protocol ingediend bij de gemeente en toestemming gekregen om weer buiten aan de slag te gaan.

De jeugd start vanaf 31 maart

De senioren starten voorlopig nog niet. Het bestuur zal laten weten of en wanneer de senioren buiten gaan beginnen zodra de avondklok wordt afgeschaft of aangepast.

 

Protocol buitenbadminton BCL

Locatie: Parkeerplaats Sporthal De Klumper

 

Algemene uitgangspunten

We maken gebruik van de parkeerplaats van Sporthal De Klumper, deze zullen we afzetten met dranghekken die we via de gemeente in bruikleen kunnen krijgen. De weg langs het fietspad spannen we rood/wit lint

Alle materialen slaan we op in Sporthal De Klumper, in onze eigen kast, of indien nodig in overleg in de hal/zaal.

Bij slecht weer dienen we de training af te gelasten.

De jeugd (tot 18 jaar) wordt opgesplitst in de vaste trainingsgroepen aspiranten en junioren.

Voor de senioren (vanaf 18 jaar) is er geen training, zij kunnen vrij spelen (single partijen).

Voor de groep 18 t/m 26 jaar is er een uitzondering, zij kunnen mee trainen met de junioren (of in overleg vrij spelen). Zij mogen ook met de senioren mee doen.

De gebruikte materialen zullen worden gedesinfecteerd, voor en na gebruik

Enkel uitvoerbaar tijdens de zomertijd

 

Materialen elke week nodig

 • Dranghekken (5)
 • 2x 5 meter mobiel badminton net
 • 2x Netpaal middenbaan
 • 1x los net
 • Shuttles
 • Rackets
 • Hesje verkeersregelaar
 • Tafel
 • Desinfectie
 • Rood/wit lint

 

Figuur 1: Halen en brengen: Dranghekken (rood), K+R (paars), Voetgangers (geel)
Figuur 1: Halen en brengen: Dranghekken (rood), K+R (paars), Voetgangers (geel)

Algemene regels

 • Algemene regels van de RIVM gelden uiteraard ook bij ons (geen handen schudden etc), als die veranderen, veranderen ze bij ons dus ook
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • Halen en brengen kan op de aangegeven K+R strook, 1 auto per keer. Ouders wordt gevraagd om vanaf de kant van de Burgemeester van den Heuvelstraat aan te komen rijden.
 • Kinderen die te voet of met de fiets komen gaan via de gele ingangen het terrein op.
 • Ouders zijn niet toegestaan in de fietsenstallingen of achter de dranghekken, bij hoge uitzondering kan na overleg, indien nodig een ouder op het terrein komen, echter wel met in acht neming van het geldend protocol.
 • De hele speelavond is er een corona coördinator aanwezig, deze is tijdens het vrij spelen van de senioren herkenbaar aan het verkeershesje. Tijdens de jeugdtraining wordt dit ingevuld door de jeugdbegeleiding
 • Het is niet toegestaan voor ouders om te blijven rondhangen bij de training, het is echt halen en brengen
 • Ouders brengen hun kind vanaf 10 minuten voor de training, tot de starttijd van de training
 • Ouders halen hun kind vanaf de eindtijd van de training tot 10 minuten na afloop van de training
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet, vermijd het OV
 • Als er ouders zijn die vragen willen stellen/iets willen bespreken, dienen ze dit vooraf aan te geven via telefoon of whatsapp
 • De sporthal mag niet betreden worden door personen, anders dan de jeugdbegeleiding/trainers, maximaal 2 personen tegelijk binnen. Deze gaat dan ook steeds tussendoor op slot.
 • Iedereen van 27 jaar en ouder houdt tijdens het sporten steeds 1.5 meter afstand van elkaar
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers/douches/toiletten in de Sporthal, uitzondering is hier voor de jeugdbegeleiders/trainers, zij kunnen de toiletten in de hal gebruiken.
 • De parkeervakken grenzend aan de K+R zone zijn gereserveerd voor jeugdbegeleiding en trainers
 • Bij het niet naleven van deze regels kan de jeugdbegeleiding/coördinator besluiten de deelnemer van de training/speelavond te verwijderen/weren.
 • Wanneer een lid niet naar de speelavond kan komen meldt deze zich af
 • Naast deze regels gelden natuurlijk ook de algemene gedragsregels zoals deze altijd al golden.
 • Na de training ga je naar huis, je blijft niet rondhangen.
 • Ben je 70+ of behoor je tot de risicogroep, analyseer zelf of het verstandig is om te komen, consulteer eventueel je huisarts
 • Publiek is niet toegestaan

 

Aanvullende regels Aspiranten

 • Je wacht bij het betreffende dranghek totdat je wordt binnen gelaten
 • Je verlaat het terrein aan de zijde van de fietsenstalling of het fietspad

 

Aanvullende regels Junioren en Senioren t/m 26 jaar

 • Je wacht bij het betreffende dranghek totdat de vorige groep van het terrein is. (bij de K+R zone)
 • Je verlaat het terrein aan de zijde van de fietsenstalling of het fietspad
 • In de fietsenstalling mogen maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn, wacht dus op elkaar
 • Je mag je buiten het sporten in groepjes van maximaal 2 personen bevinden
 • Je houdt steeds buiten het sporten 1.5 meter afstand van andere groepjes (ook van de trainers/jeugdbegeleiding) ook bij het wachten/betreden van de parkeerplaats of fietsenstalling
 • Het gedeelte voor de servicelijn is de zogenaamde Deadzone. Hier mogen zich geen spelers bevinden
 • Senioren t/m 26 jaar die willen deelnemen aan de junioren training melden zich vooraf aan bij de jeugdbegeleiding

 

Aanvullende regels Senioren vanaf 18 jaar

 • Je schrijft je in voor de speelavond, het bestuur maakt een planning voor de avond, en probeert hier zo veel mogelijk met iedereen rekening te houden. Inschrijving garandeert geen deelname voor die avond.
 • Er mogen maximaal 6 senioren per tijdsvak komen spelen
 • Er worden enkel singlewedstrijden gespeeld, na 15 minuten wordt er gewisseld
 • Zolang er een avondklok van kracht is gaan de senioren speelavonden niet door
 • Maximale groepsgrootte waarin gewisseld mag worden is 4 personen

Tijdschema geheel

18:00 -   Start opzetten velden

18:20 -  K+R zone open voor Aspiranten

18:30 -  Start training Aspiranten

               K+R zone gesloten voor Aspiranten

19:05 -   K+R zone open voor Junioren en Senioren t/m 26 jaar

19:15 -   Eind training Aspiranten

               Start training Junioren en Senioren t/m 26 jaar

               K+R zone gesloten voor Junioren en Senioren t/m 26 jaar

               K+R zone open voor Aspiranten

19:25 -   K+R zone gesloten voor Aspiranten

19:50 -  K+R zone open voor Senioren Groep 1**

20:00 -  Eind training Junioren en Senioren t/m 26 jaar

               Start speelavond Senioren Groep 1**

               K+R zone gesloten voor Senioren Groep 1**

               K+R zone open voor Junioren en Senioren t/m 26 jaar

               Start opruimen*

20:10 -   K+R zone gesloten voor Aspiranten

20:15 -  Wisselen**

20:20 -  K+R zone open voor Senioren Groep 2**

20:30 -   Einde speelavond Senioren Groep 1**

               Start speelavond Senioren Groep 2**

               K+R zone gesloten voor Senioren Groep 2**

               K+R zone open voor Senioren Groep 1**

20:40 -  K+R zone gesloten voor Senioren Groep 1**

20:45 -  Wisselen**

20:50 -   K+R zone open voor Senioren Groep 3***

21:00 -  Einde speelavond Senioren Groep 2**

               Bepaal wie mee helpt opruimen, start opruimen*

               Start speelavond Senioren Groep 3***

               K+R zone gesloten voor Senioren Groep 3***

               K+R zone open voor Senioren Groep 2**

21:10 -   K+R zone gesloten voor Senioren Groep 2**

21:15 -  Wisselen***

21:20 -  K+R zone open Senioren Groep 4***

21:30 -  Einde speelavond Senioren Groep 3***

Start speelavond Senioren Groep 4***

K+R zone gesloten Senioren Groep 4***

               K+R zone open voor Senioren Groep 3***

21:40 -  K+R zone gesloten voor Senioren Groep 3***

21:45 -  Wisselen***

22:00 -  Einde speelavond Senioren Groep 4***

               Bepaal wie mee helpt opruimen, start opruimen***

               K+R zone open Senioren Groep 4***

22:10 -  K+R zone gesloten Senioren Groep 4***

 

*) Indien er na deze ronde niet meer wordt gespeeld

**) Indien er geen avondklok van kracht is tussen 21:00 - 22:00

***) Indien er geen avondklok van kracht is

 

Velden

Figuur 2: Opstelling van de netten (Blauw), Markeringen met zilvertape (oranje)
Figuur 2: Opstelling van de netten (Blauw), Markeringen met zilvertape (oranje)

Er worden 3 velden gecreëerd. De markeringen worden met zilvertape aangebracht (oranje)

Bij de trainingen en speelavond vanaf de junioren wordt een deadzone aangehouden op elke veld, net als bij AirBadminton.

De velden lopen van de markeringen tot de al in de omgeving opgenomen markeringen (groenvoorziening, goten, stoepranden)

Coronaregels