Badminton Club Lieshout past zich aan aan de nieuwe voorschriften

Ingediend door Stan op zo, 10/18/2020 - 20:43
Badminton Club Lieshout is blij dat ze, ondanks diverse extra maatregelen tóch door kan blijven spelen.

Badminton Club Lieshout is blij dat ze, ondanks diverse extra maatregelen tóch door kan blijven spelen.

 

Uiteraard is Badminton Club Lieshout blij dat zij door kunnen blijven sporten. Badminton is immers een individuele sport en dus mag deze door. Tóch zijn er wel wat forse aanpassingen bij de senioren nodig om aan alle richtlijnen te voldoen. Zo is bij die groep besloten om voorlopig geen dubbelspel meer te spelen en wordt er even geen training gegeven. Voor de jeugd zijn er minder gevolgen: zij kunnen op de huidige leest door blijven spelen.

 

Toch maatregelen

Met angst en beven hebben de badmintonners van Badminton Club Lieshout de persconferentie bekeken waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona-virus. De badmintonners zijn immers nét weer opgestart en willen niet opnieuw in een sportloze periode terecht komen. Gelukkig zijn in de maatregelen de individuele sporten ontzien en kunnen de badmintonners dus door. Maar, dat kan niet zo maar. Er zijn immers diverse regels waaraan de badmintonners zich moeten houden en dus heeft het bestuur besloten deze strikt toe te passen. Badminton Club Lieshout wil immers geen enkel risico lopen.

 

Jeugd

De maatregelen die het kabinet genomen heeft hebben geen invloed op de huidige indeling en maatregelen tijdens de speelavond voor de jeugd. Die blijven zoals voorheen: dus zonder toeschouwers en met inachtneming van de andere, al eerder genomen maatregelen. Hier geen aanvullingen, dus.

 

Senioren

Bij de senioren is het anders. Daar zijn diverse maatregelen nodig om aan de richtlijnen te voldoen. De training bij de senioren is vanwege het risico dat deelnemers dichter dan 1,5 meter bij elkaar komen voorlopig opgeschort. Bij de senioren zal de komende tijd dus alleen maar “vrij” gespeeld kunnen worden. En, omdat ook bij het dubbelspel de “1,5 meter regel” niet gegarandeerd kan worden is ook besloten alleen nog maar singlepartijen te spelen. Omdat deze singlepartijen behoorlijk intensief zijn is ook besloten “de klok” op 15 in plaats van 20 minuten te zetten, zodat partijen wat korter duren en er eerder gerust en gewisseld kan worden.

 

Tijdzones

Omdat aanvullend geëist wordt dat de groepsgrootte maximaal uit vier personen bestaat is ook besloten dat de wedstrijdjes steeds binnen een groep van vier deelnemers worden afgewerkt, op twee naast elkaar liggende banen. Hier zal ter plekke een indeling voor worden gemaakt, zodat ook de speelsterkte op elkaar afgestemd kan worden. Tenslotte mogen er geen toeschouwers komen kijken en kunnen er maximaal 14 badmintonners gelijktijdig sporten. Dit is opgelost door voor de senioren in drie tijdzones te gaan werken: tijdzone 1 van 20:00 uur tot 20:45 uur, tijdzone 2 van 20:45 tot 21:30 uur en tijdzone 3 van 21:30 uur tot 22:15 uur. In die tijdzones kunnen maximaal 14 badmintonners sporten: omdat er vaak meer gegadigden zijn is besloten dat vooraf voor een (of meer) tijdzone(s) aangemeld kan worden (op volgorde van aanmelding) en is afgesproken dat aangemelde spelers altijd voorrang hebben op niet-aangemelde spelers.

 

Klik hier voor al onze coronamaatregelen