Jaarvergadering Badminton Club Lieshout dit jaar digitaal

Ingediend door Stan op zo, 02/14/2021 - 13:18
De afgelopen jaren konden jubilarissen nog “gewoon” fysiek gehuldigd worden. Op de foto feliciteert voorzitter Stan van Vijfeijken (l.) jubilaris Peter van der Tol (r.)

De afgelopen jaren konden jubilarissen nog “gewoon” fysiek gehuldigd worden. Op de foto feliciteert voorzitter Stan van Vijfeijken (l.) jubilaris Peter van der Tol (r.)

 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Badminton Club Lieshout is dit jaar digitaal. Net als voor nagenoeg alle activiteiten van de sportvereniging is ook voor deze vergadering een alternatief bedacht. Gezien de corona-pandemie moet ook hier immers een creatieve oplossing voor verzonnen worden.

 

Decharge verlenen

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) is normaal gesproken een gezellige avond in het Dorpshuis waar het bestuur van de badmintonclub uitleg geeft over het wel en wee van de vereniging. Ze geven inzage in alle activiteiten en commissies, in het gevoerde beleid en gaan in overleg met de leden om suggesties voor verbetering op te pikken. Badminton Club Lieshout geeft zo wat extra inhoud aan deze wettelijk verplichte vergadering. De leden moeten immers de jaarrekening goedkeuren en het bestuur decharge verlenen. Bij het verlenen van die decharge geven de leden dus een goedkeuring voor de bestuurs-verantwoording (jaarverslag en jaarrekening) én een goedkeuring voor het gevoerde beleid en wijze van besturen. Na het verlenen van de decharge kan het bestuur niet meer aangesproken worden op de cijfers uit de jaarrekening. Deze formele handeling dient volgens de wetgever jaarlijks plaats te vinden.

 

Korte vergadering

In deze corona-tijd is het erg lastig om deze verantwoording aan de leden gedurende een gezamenlijke vergadering af te leggen. Elkaar treffen kan, net als fysiek sporten, immers “nu even niet” en dus moeten zaken anders georganiseerd worden. De Algemene Leden Vergadering zal daarom op 25 februari a.s. volledig online worden gehouden. De leden (>16 jaar) hebben hiervoor al een uitnodiging en inlogcode ontvangen, zodat zij makkelijk aan kunnen sluiten. En, omdat het een online-sessie is en geen fysieke heeft het bestuur er voor gekozen enkel de hoogst noodzakelijke zaken aan de orde te stellen: de bestuurssamenstelling, het jaarverslag en de financiën zodat de eerder genoemde decharge verleend kan worden. Als enige extra punt heeft het bestuur de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op de agenda gezet omdat hiervoor aan de statuten van de vereniging gesleuteld moet worden en daarvoor vooraf toestemming van de leden nodig is.

 

Geen jubilarissen

Dit jaar heeft de vereniging “gelukkig” géén jubilarissen die 25 of 40 jaar lid zijn: het huldigen van jubilarissen, wat Badminton Club Lieshout altijd graag met de ALV combineert hoeft dan ook “gelukkig” niet digitaal wat immers veel minder leuk en spontaan is dan een fysieke huldiging: “ieder nadeel heeft zijn voordeel”.