Digitale ledenvergadering bij Badminton Club Lieshout

Ingediend door Stan op zo, 02/28/2021 - 12:44
De ALV van Badminton Club Lieshout was dit jaar digitaal.

De ALV van Badminton Club Lieshout was dit jaar digitaal.

 

Badminton Club Lieshout heeft haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) voor het eerst in het 49 jarig bestaan digitaal gehouden. Met de leden is een jaarverslag gedeeld, is de bestuurssamenstelling doorgenomen, zijn alle financiële zaken afgestemd en is over de huidige situatie gesproken. Als afsluiter stond de nieuwe WBTR op het programma.

 

Digitaal

Vanwege de corona-maatregelen is het “normaal vergaderen” nog (steeds) niet mogelijk. Omdat verenigingen verplicht zijn het boekjaar af te sluiten volgens de wettelijke regels moest de ledenvergadering deze keer wel digitaal plaats vinden. Het bestuur van Badminton Club Lieshout had deze digitale Teams-meeting dan ook nauwkeurig voorbereid en ingekort naar alleen de hoogst noodzakelijke zaken: die waren op de agenda gezet. Via digitale meetings is het immers lastig te socialiseren, goede gesprekken met elkaar te voeren en vooral, gezellig samen te zijn. Teams meetings zijn tóch meer “zenden en ontvangen” dan écht bilateraal overleggen. Na afloop van de vergadering werd dan ook de wens uitgesproken om, zodra de omstandigheden dat weer toelaten, elkaar weer fysiek te treffen en weer op een fijne relaxte manier, sociaal met elkaar om te gaan. Dat is immers, naast de sport, óók een van de doelstellingen van een vereniging, die nu niet waar gemaakt kunnen worden.

 

Secretarieel verslag

Ria Donkers had vanuit het secretariaat een beknopt jaarverslag gemaakt. Beknopt vanwege de teams-meeting, maar ook vanwege de tijdsblokken waarin de vereniging stil heeft gelegen. Toch kon zij ook enkele positieve evenementen rapporteren, die tussen de lockdowns door, tóch plaats hebben kunnen vinden. Ook was er aandacht voor de vele creatieve oplossingen die het bestuur afgelopen jaar heeft ontwikkeld om de vereniging, ondanks het niet-sporten, tóch bij elkaar te houden.

 

Financiën

Ook penningmeester Ingrid Bergé had zich weer uitstekend voorbereid. Ze had er voor gezorgd dat de kascommissie het benodigde werk had gedaan en met veel complimenten het bestuur decharge verleende voor het gevoerde financiële beleid. Ook had Ingrid een begroting gemaakt voor 2021, die nogal wat aannames bevatte vanwege de onduidelijke situatie. Wanneer kan er weer gebadmintond worden ? Wat gaat de overheid doen met de betaalde zaalhuurkosten in lockdown 2 ? Hoe zal het ledental zich in het tweede corona-jaar ontwikkelen ? Nogal wat onduidelijkheden, die begroten niet makkelijker maken. Ingrid sloot haar boeken dan ook met de vraag aan de leden hoe zij vonden dat met financiële tegenvallers en meevallers om gegaan zou moeten worden. Die suggesties zal het bestuur in overweging gaan nemen, zodat zij met hun beleid nóg beter op de wensen van de leden kunnen aansluiten.

 

De ALV van Badminton Club Lieshout was dit jaar digitaal.