Badminton Club Lieshout onderzoekt mogelijkheden om weer op te starten

Ingediend door Stan op zo, 03/07/2021 - 22:39
Buiten-badminton voor de jeugd biedt wellicht mogelijkheden om aan de slag te gaan

Buiten-badminton voor de jeugd biedt wellicht mogelijkheden om aan de slag te gaan

 

Badminton Club Lieshout heeft de handschoen (weer) opgenomen om een creatieve oplossing te vinden om weer te kunnen badmintonnen. Omdat er nog steeds niet ín de sporthal gesport mag worden gaat de vereniging verder onderzoeken of ze nu binnenkort wel buiten kunnen sporten. Omdat buitensporten op dit moment alleen toegestaan is voor jeugd (tot 27 jaar) zal de vereniging deze eerste aanzet ook alleen op de jeugd richten.

 

Gaatje

De corona-maatregelen waren vóór 3 maart zodanig streng dat de badmintonners nergens terecht konden met hun sport. Zaalsporten waren sowieso verboden en buiten sporten kon gezien “weer” en “licht” niet. Met het komen van de lente en het verzetten van de klok (eind maart) ziet het bestuur weer een mogelijk gaatje om de verenging weer aan de gang te krijgen: in dit geval alléén de jeugd. Badmintonnen is immers ook in de buitenlucht mogelijk; dat heeft de vereniging tijdens een eerdere lockdown in de zomer, met iets andere maatregelen, al eens bewezen. Maar het buiten sporten in de winter is écht anders en ook de tijd waarop het donker wordt is anders. Nu wil de vereniging, zodra de klok verzet wordt, trachten “het sporten” weer van de grond te krijgen: met de jeugd zou dat wellicht kunnen.

 

Zaalsporters zwaar getroffen

Naast de senioren is immers de jeugd van Badminton Club Lieshout ook zwaar getroffen. Jeugdleden van buitensportverenigingen kunnen “gewoon’’ aan de slag en de (jeugdige) badmintonners zitten alweer ruim twee maanden stil. Om die reden heeft de jeugd-begeleiding de handschoen opgepakt en is gestart met het maken van een plan waarin de jeugd weer aan de slag zou kunnen: het verzetten van de klok zou daar ruimte voor geven.

 

Geen contributie

Overigens heeft het bestuur, mede op aandringen van de leden tijdens de recente Algemene Leden Vergadering, besloten om in het eerste kwartaal van 2021, een periode waarin totaal niet gesport kon worden, (achteraf) géén contributie te heffen bij de jeugd. Gebleken is immers dat de jeugd als eerste afscheid neemt van een vereniging, als de contributie doorloopt tijdens een lockdown, Ter voorkoming van opzeggingen wordt daarom de inning van contributie bij deze groep (voorlopig) stilgelegd. Hierdoor kan de jeugd, kosteloos, gewoon lid blijven van de vereniging, met als doel om snel weer “aan de slag” te kunnen.