Werkgroep “Badminton Club Lieshout 50 jaar” doelgericht van start

Ingediend door Stan op zo, 03/28/2021 - 14:11
Als eerste heeft Badminton Club Lieshout een jubileumlogo ontwikkeld en alvast opgenomen op het briefpapier.

Als eerste heeft Badminton Club Lieshout een jubileumlogo ontwikkeld en alvast opgenomen op het briefpapier

 

Badminton Club Lieshout bestaat in 2022 exact 50 jaar. Een jubileum dat niet zo maar voorbij mag gaan, vindt het bestuur. Om die reden is een werkgroep gevormd die dit jubileum gestalte moet gaan geven. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep was een heel creatieve: de werkgroep lijkt te barsten van ideeën om het jubileum op een mooie wijze in te vullen. Een mooi vooruitzicht.

 

Veel ideeën

Vooraf had het bestuur van Badminton Club Lieshout wat kaders geschetst waarbinnen het jubileumjaar gevierd zou moeten worden. Die kaders bleken ruim genoeg om met allerhande creatieve ideeën ingevuld te kunnen worden. Het ene idee na het andere idee rolde uit de brainstormsessie van de werkgroep, die vanwege de corona-maatregelen online plaats vond.

 

Brede werkgroep

De werkgroep was eerder al samengesteld door vrijwilligers die zich na een oproep van het bestuur hadden aangemeld. De wens was immers een zo gemêleerd mogelijke werkgroep te formeren, zodat alle “bloedgroepen” binnen de vereniging vertegenwoordigd waren. Gezien de aanmeldingen en daaruit voortvloeiende samenstelling is dat zeker goed gelukt.

 

Rode draad

Als eerste actie heeft de werkgroep zich omgedoopt van “werkgroep” naar “stuurgroep”. De groep gaat immers sturing geven aan een hele reeks van activiteiten, die gedurende het hele kalenderjaar 2022 gaan plaatsvinden. Al die activiteiten zullen in het teken van het 50-jarig bestaan staan en ook op-een-of-andere-manier met elkaar verbonden worden. De activiteiten zelf vormen dus de rode draad door het hele jubileumjaar. Een van de hoogtepunten moet uiteindelijk op 15 oktober 2022 komen: dat is het exacte moment waarop Badminton Club Lieshout 50 jaar bestaat.

 

Voor elk wat wils

Verder zal het programma voor “elk wat wils” gaan bieden. Activiteiten voor de jeugd, activiteiten voor senioren, activiteiten voor leden, activiteiten voor niet-leden, badminton-activiteiten en ook andere, niet-sport-activiteiten. alle groepen en activiteiten zullen op een of andere manier aan de orde komen, zodat het jubileumjaar voor iedereen wat te bieden heeft en iedereen betrokken kan raken bij de jubilerende vereniging.